Theo kết quả xếp hạng các trường đại học Việt Nam (Viet Nam’s University Rankings – VNUR) năm 2023, Trường Đại học Đà Lạt được xếp thứ 38 trong Top 100 trường đại học tốt nhất ở Việt Nam hiện nay, và là trường có thứ hạng cao nhất ở vùng Tây Nguyên.