Khu Nội Trú - Đại học Đà Lạt

Chào mừng đến với Khu Nội Trú - Trường Đại học Đà Lạt.

Tin tức
Trường Đại học Đà Lạt xếp hạng thứ 38 trong Top 100 trường đại học tốt nhất Việt Nam

 Theo kết quả xếp hạng các trường đại học Việt Nam (Viet Nam’s University Rankings – VNUR) năm 2023, Trường Đại học Đà Lạt được xếp thứ 38 trong Top 100 trường đại học tốt nhất ở Việt Nam hiện nay, và là trường có thứ hạng cao nhất ở vùng Tây Nguyên.

icon

000

THÀNH VIÊN CLB - ĐỘI NHÓM

icon

000

SỰ KIỆN

icon

000

ĐỐI TÁC

icon

000

GIẢNG VIÊN, SINH VIÊN