Chương trình Tập huấn về “Quản lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng”

27 tháng 08, 2015

Hóa chất bảo vệ thực vật (HCBVTV) đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh những chức năng bảo vệ năng xuất và sản lượng cây trồng, HCBVTV cũng có thể gây ra những tác động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe con người. Bao bì HCBVTV đã qua sử dụng nếu không được quản lý tốt
Top