Thông báo

25 tháng 04, 2016

Làm vệ sinh tại Khu Nội trú – Chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975- 30/4/2016

Thông tin sinh viên

30 tháng 12, 2015

Sinh viên click vào link sau để  đăng nhập để xem / cập nhật thông tin cá nhân/ Xem tiền phòng, tiền điện nước hàng tháng và nhiều thông tin thông báo quan trọng khác:

Đại hội Chi bộ Phòng ban 6 nhiệm kỳ 2015 - 2017

27 tháng 08, 2015

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch số 39 – KH/ĐU ngày 09 tháng 4 năm 2015 của Đảng ủy Trường Đại học Đà Lạt về Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2015 - 2017

Khu Nội trú phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

27 tháng 08, 2015

Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hòa chung với không khí sôi nổi, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu tòan Quốc lần lần thứ XII của Đảng. Khu Nội trú trường Đại học Đà Lạt tổ chức trồng cây tại Khu nội trú với sự tham

Khu Nội trú là cơ sở thuộc quyền quản lý của trường có chức năng phục vụ và quản lý toàn diện sinh viên nội trú

27 tháng 08, 2015

Khu Nội trú là cơ sở thuộc quyền quản lý của trường có chức năng phục vụ và quản lý toàn diện sinh viên nội trú bao gồm nhà ở, nhà ăn, sân chơi, bãi tập, câu lạc bộ, và các phương tiện khác để phục vụ sinh viên nội trú ăn, ở, sinh hoạt, học tập và rèn luyện nhằm góp phần thực hiện tốt mục tiêu và nhiệm vụ đào tạo của nhà trường.
Top