Giới thiệu

Đóng tiền Hợp đồng ở và thanh toán tiền điện, nước của phòng ở sinh viên tại Khu nội trú trước Tết Nguyên đán 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHU NỘI TRÚ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Lâm Đồng, ngày   25 tháng   12  năm 2015

THÔNG BÁO

(V/v Đóng tiền Hợp đồng ở  và thanh toán tiền điện, nước của phòng ở sinh viên tại Khu nội trú trước  Tết Nguyên đán 2016)  

 

Để chuẩn bị cho việc bố trí, sắp xếp chỗ ở cho sinh viên  trong học kỳ II năm học 2015-2016 theo kế hoạch của Nhà trường, Khu nội trú thông báo sinh viên ở nội trú thực hiện các nội dung sau:

  1. Sinh viên nộp tiền phòng ở, tiền điện và nước tháng 12/2015 và các tháng còn nợ tại Nhà B2 – Bộ phận Kế toán trước khi về nghỉ Tết Nguyên đán năm 2016.
  2. Bàn giao phòng ở khi về nghỉ Tết:
  • Sinh viên phải làm vệ sinh phòng, tắt điện, khóa van nước.
  • Tất cả đồ dùng cá nhân sinh viên tự quản lý. Khu Nội trú không chịu trách nhiệm khi đồ dùng cá nhân của sinh viên bị mất hoặc thất lạc.
  • Sinh viên liên hệ nhân viên bảo vệ Khu Nội trú  hoặc Cô Thanh ( Nhà B2) để bàn giao chìa khóa và thực hiện việc kiểm tra phòng trước khi về nghỉ Tết.
  • Những sinh viên đăng ký ở lại trong thời gian nghỉ Tết, Khu Nội trú sẽ bố trí ở tại một số phòng để đảm bảo an ninh trật tự và thuận tiện cho công tác quản lý.
  • Ghi chú:

-         Nếu trước Tết Nguyên đán, sinh viên  không thực hiện đúng theo mục 1 và 2 Khu nội trú sẽ chấm dứt Hợp đồng và không bố trí tiếp tục ở tại Khu Nội trú trong học kỳ 2 năm học 2015-2016.

-         Sinh viên năm cuối (K36) nếu không thanh toán tiền phòng ở, điện và nước tại Khu nội trú trước khi về Tết, Khu Nội trú sẽ lập danh sách gửi về Phòng Công tác sinh viên và Khoa.   

                                                                                              Q.GIÁM ĐỐC

                                                                                               Đã ký

                                                                                                   NGUYỄN THANH VĨNH

Các tin khác