Giới thiệu

Dọn vệ sinh tại Khu nội trú

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHU NỘI TRÚ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 04 năm 2016

 

THÔNG BÁO

(V/v làm vệ sinh tại Khu Nội trú – Chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975- 30/4/2016)

Nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan tại Khu nội trú, Khu nội trú thông báo tới toàn thể cán bộ và sinh viên Khu nội trú kế hoạch dọn vệ sinh nhân dịp kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2016) tại Khu nội trú như sau:

  1. Đối với cán bộ: Dọn vệ sinh trong phòng và khu vực hành lang của các dãy nhà cán bộ (B1, B2, B12 và B16 )
  2. Đối với sinh viên: Dọn vệ sinh trong phòng và khu vực hành lang của các dãy nhà ở của sinh viên (B18, B20 và B22).  

Thời gian: 8h30’ – Thứ 6, ngày 29 tháng 4 năm 2016

Đề nghị toàn thể cán bộ và sinh viên Khu nội trú thực hiện nghiêm túc thông báo này ./.

                                                                    

                                                 BAN GIÁM ĐỐC KHU NỘI TRÚ

 

 

 

Các tin khác