Tin tức - Hoạt động

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015)

Căn cứ Chỉ thị số 31-CT/TW, ngày 25/12/2013 của Bộ chính trị “Về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015”; Kế hoạch số 117-KH/TU, ngày 11/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về việc Tuyên truyền Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015), mừng Xuân Ất Mùi; Đảng ủy trường Đại học Đà Lạt thống nhất kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm như sau

Các tin khác