Thông báo

Thông báo về việc thay đổi thời gian và lịch thi đấu Hội thao sinh viên 2014

Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Đà Lạt trân trọng thông báo thay đổi thời gian và lịch thi đấu Hội thao sinh viên 2014 như sau: Thời gian thi đấu: Từ ngày 11/11/2014 đến 14/11/2014 Địa điểm thi đấu:

Các tin khác