Làm vệ sinh tại Khu Nội trú – Chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975- 30/4/2016

Hóa chất bảo vệ thực vật (HCBVTV) đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh những chức năng bảo vệ năng xuất và sản lượng cây trồng, HCBVTV cũng có thể gây ra những tác động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe con người. Bao bì HCBVTV đã qua sử dụng nếu không được quản lý tốt

 

Top